• Politiek Café ~ André Bosman

  13 februari − In samenwerking met het VVD-netwerk Regio Hart van Brabant, organiseren wij op vrijdag 3 maart a.s. een politiek café. Kandidaat en huidig Tweede Kamerlid André Bosman zal als gastspreker aanwezig zijn. Lees verder

 • Statement Toekomst gemeente Haaren

  31 januari − Een eerste reactie van de VVD-fractie op de presentatie van het eindrapport Toekomst Haaren dat door procesadviseur de heer Augusteijn in opdracht van de Provincie Noord-Brabant is uitgevoerd. Lees verder

 • Fijne feestdagen!

  23 december − Fractie, wethouder en bestuur van de VVD Haaren wensen u fijne feestdagen en een liberaal 2017 toe! Lees verder

 • Begroting 2017

  03 november − Op donderdag 03 november jl sprak de gemeenteraad over de programmabegroting 2017. Het volledige document is terug te vinden op de website van de gemeente Haaren. De inbreng van fractievoorzitter Boy Scholtze namens de VVD Haaren, vindt u hier! Lees verder

 • De VVD komt naar u toe! ~ Haaren

  03 november − Op woensdag 09 november komt de VVD Haaren naar het dorp Haaren om met u te spreken over zaken die u bezighouden! Lees verder

 • Gemeenteraad in gesprek met gedeputeerde Spierings

  01 november − Dinsdag 8 november a.s. gaat de gemeenteraad in gesprek met gedeputeerde Annemarie-Spierings van de provincie Noord-Brabant. Dit zal gebeuren tijdens een openbare gemeenteraadsvergadering. Lees verder

 • Extra Raadsvergadering

  22 september − DONDERDAG 29 SEPTEMBER 21.00u EXTRA RAADSVERGADERING Lees verder

 • Platformbijeenkomst van de VVD Regio Zuid

  07 september − De VVD Regio Zuid organiseert op zaterdag 24 september a.s. een platformbijeenkomst. Met Prinsjesdag in het vooruitzicht hebben wij VVD Tweede Kamer lid Bas van ’t Wout en de voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen, gevraagd om uitgebreid de tijd te nemen om samen met u in debat te gaan over het hoe en waarom van de uiteindelijk voorgestelde maatregelen voor 2017. Lees verder

 • Save the date: Netwerkbijeenkomst "Brexit"

  23 augustus − Save the date: Netwerkbijeenkomst "Brexit" op 31 oktober a.s. Deze bijeenkomst zal worden georganiseerd door de VVD Regio-Zuid in samenwerking met onze Duitse zusterpartij FDP-Niederrhein. Lees verder

 • Perspectiefnota 2017

  22 juli − Op 21 juli besprak de gemeenteraad de Perspectiefnota; het beleidsstuk waarin de kaders voor de begroting worden gesteld, wat weer de kaders voor het beleid van 2017 zijn. Lees hier de bijdrage van de VVD Haaren! Lees verder

 • Uitkomst referendum Oekraïne

  06 april − Op 06 april ging Nederland naar de stembus voor een raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Lees hier de uitkomst van het referendum in de gemeente Haaren. Lees verder

 • VVD HAAREN - LOKAAL & LIBERAAL!

  17 maart − De VVD Haaren is een lokale, liberale én sociale partij die garant staat voor reëel en verstandig beleid in Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt. Tegelijkertijd zijn wij een partij die haar afspraken nakomt. VVD Haaren staat Voor Vier Dorpen. Namens de VVD Haaren heeft Boy Scholtze zitting in de gemeenteraad van Haaren. Lees verder

 • De Kadernota

  17 maart − Wat hebben kadernota's, gemeenschappelijke regelingen en de gemeenteraad met elkaar te maken? Fractievoorzitter Boy Scholtze legt het kort uit! Lees verder

 • Brede school De Sprankel in Haaren geopend

  31 maart − Op woensdag 30 maart is Brede School De Sprankel in Haaren geopend. Een aanwinst voor het dorp; een gebouw om trots op te zijn! Lees verder

 • Liberale netwerkbijeenkomst Thuiszorg

  15 maart − De VVD afdelingen Haaren en Oisterwijk organiseren op 13 april a.s. in het gemeenschapshuis Den Domp aan de Kerkstraat 26 in Haaren een liberale netwerkbijeenkomst over het thema: De organisatie van de thuiszorg! Lees verder

 • Fijne feestdagen!

  24 december Lees verder

 • IN MEMORIAM OUD-WETHOUDER WIL VAN NISTELROOIJ

  03 mei − Op vrijdag 1 mei 2015 is na een kort ziekbed onze oud-wethouder Wil van Nistelrooij op 71-jarige leeftijd overleden. Wil was een bekend VVD-lid en heeft zich jarenlang ingezet voor de Haarense gemeenschap. Mede door zijn enthousiasme en gedrevenheid werd in 2002 het beste verkiezingsresultaat uit de geschiedenis van de VVD Haaren behaald. De VVD mocht voor de eerste maal toetreden tot de coalitie met Wil van Nistelrooij als onze eerste wethouder, onder andere verantwoordelijk voor Financiën en Infrastructuur. Door zijn achtergrond en ervaringen als ondernemer bracht hij nieuw elan in het gemeentebestuur. Wil bracht de financiën van de gemeente Haaren op orde en buigde een structureel tekort om naar een structureel overschot, zonder de lokale belastingen te verhogen. Van zijn beleid worden tot de dag van vandaag de vruchten geplukt. Ook startte Wil diverse projecten op zoals de centrumplannen voor Haaren en Helvoirt, evenals het Vincent van Goghplein. Projecten die nu worden gerealiseerd. Het wegennet werd door hem eveneens op de schop genomen. Door slim gebruik te maken van provinciale gelden wist hij de kosten voor de gemeente Haaren tot een absoluut minimum te beperken. Het adagium van Wil was: "Elke Euro is er eentje". Tegen onnodig gemeenschapsgeld uitgeven had hij een ingebakken aversie. Na 6 jaar wethouderschap gaf Wil in 2008 het stokje over. Voor zijn verdiensten werd hij door de VVD Haaren onderscheiden met een gouden Klavertje 4 en door Hare Majesteit met een Koninklijke Onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Lees verder

 • DE VVD HOUDT KOERS!

  23 maart − Woensdag 18 maart vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur plaats. De Brabantse VVD is in de Provinciale Staten de grootste partij gebleven met 10 zetels. In Haaren is de VVD op een solide tweede plaats geëindigd met 21% van de uitgebrachte stemmen. Een resultaat waarmee de VVD in Haaren beter heeft gescoord dan het landelijk en provinciaal gemiddelde. Bovendien is het verschil met het CDA verkleind t.o.v. de vorige Provinciale Statenverkiezingen. De SP, D66 en PVV nemen, op ruime afstand van de VVD, de plaatsen 3 tot en met 5 in. Fractievoorzitter Boy Scholtze stond als lijstduwer op plaats 31 van de kandidatenlijst en heeft 221 stemmen behaald. Lees verder

 • DE KRACHT VAN BRABANT

  16 maart − Het hoogtepunt in de politieke wereld wordt vaak gevormd door verkiezingen. Komende woensdag kiezen we onze vertegenwoordigers voor het middenbestuur: de Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur. De verkiezingen voor beide vertegenwoordigingen zijn dit jaar voor de eerste maal gecombineerd; des te belangrijker om gebruik te maken van uw kiesrecht dus. Lees verder

 • VVD KANDIDAAT PROVINCIALE STATEN BEZOEKT ESCH EN HELVOIRT

  26 februari − Op 25 maart in de ochtend heeft de nr 2. op de kieslijst van de Provinciale Staten voor de VVD, Martijn van Gruijthuijsen, de gemeente Haaren gezocht. Bij het bezoek waren namens Haaren wethouder Eric van den Dungen, VVD fractieleden Boy Scholtze en Wil van Pinxteren evenals bestuursvoorzitter Tom de Bok aanwezig. Lees verder