• Oud-Burgemeester Frans Ronnes overleden

  Vandaag bereikte ons het verdrietige nieuws dat oud-burgemeester van Haaren Frans Ronnes na een lang en intensief ziekbed is overleden. Lees verder

 • Serieus ja?

  De VVD Haaren heeft stukken ontvangen welke door middel van een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) zijn geopenbaard door de provincie Noord-Brabant. De openbaar gemaakte informatie heeft ons versteld doen staan.. Lees verder

 • Even iets heel anders..

  Even iets anders.. Lees hier mijn bijdrage 'Nieuws uit de Raad', welke in week 15 2017 is verschenen in weekblad De Meierij. Lees verder

 • En dan nu..

  Op 16 maart j.l. vergaderde de gemeenteraad van Haaren in een extra raadsvergadering wederom over de toekomst van de gemeente Haaren. Aanleiding was uiteraard het adviesrapport van de heer Augusteijn aan het College van Gedeputeerde Staten en de gevraagde reactie vanuit Haaren. Lees verder

 • VVD blijft ook in Haaren de grootste partij!!

  Bekijk hier de volledige (voorlopige) uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 in gemeente Haaren! Lees verder

 • Open Brief aan Progressief 96

  Onze progressieve collega's uit de gemeenteraad, hebben de afgelopen dagen een drieluik gepresenteerd over de gemeente Haaren. In een open brief, heeft VVD fractievoorzitter hier op gereageerd. Net als Progressief96 wil de VVD Haaren graag het hele verhaal vertellen, vandaar een paar kleine aanvullingen en correcties! Lees verder

 • De Toekomst van gemeente Haaren

  Hoe zit het ook al weer, en waar staan we nu? Voor de raadspagina in de Meierij van 07 maart heeft fractievoorzitter Boy Scholtze het volgende stukje geschreven. Lees verder

 • Statement Toekomst gemeente Haaren

  Een eerste reactie van de VVD-fractie op de presentatie van het eindrapport Toekomst Haaren dat door procesadviseur de heer Augusteijn in opdracht van de Provincie Noord-Brabant is uitgevoerd. Lees verder

 • Fijne feestdagen!

  Fractie, wethouder en bestuur van de VVD Haaren wensen u fijne feestdagen en een liberaal 2017 toe! Lees verder

 • Begroting 2017

  Op donderdag 03 november jl sprak de gemeenteraad over de programmabegroting 2017. Het volledige document is terug te vinden op de website van de gemeente Haaren. De inbreng van fractievoorzitter Boy Scholtze namens de VVD Haaren, vindt u hier! Lees verder

 • De VVD komt naar u toe! ~ Haaren

  Op woensdag 09 november komt de VVD Haaren naar het dorp Haaren om met u te spreken over zaken die u bezighouden! Lees verder

 • Gemeenteraad in gesprek met gedeputeerde Spierings

  Dinsdag 8 november a.s. gaat de gemeenteraad in gesprek met gedeputeerde Annemarie-Spierings van de provincie Noord-Brabant. Dit zal gebeuren tijdens een openbare gemeenteraadsvergadering. Lees verder

 • Extra Raadsvergadering

  DONDERDAG 29 SEPTEMBER 21.00u EXTRA RAADSVERGADERING Lees verder

 • Platformbijeenkomst van de VVD Regio Zuid

  De VVD Regio Zuid organiseert op zaterdag 24 september a.s. een platformbijeenkomst. Met Prinsjesdag in het vooruitzicht hebben wij VVD Tweede Kamer lid Bas van ’t Wout en de voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen, gevraagd om uitgebreid de tijd te nemen om samen met u in debat te gaan over het hoe en waarom van de uiteindelijk voorgestelde maatregelen voor 2017. Lees verder

 • Save the date: Netwerkbijeenkomst "Brexit"

  Save the date: Netwerkbijeenkomst "Brexit" op 31 oktober a.s. Deze bijeenkomst zal worden georganiseerd door de VVD Regio-Zuid in samenwerking met onze Duitse zusterpartij FDP-Niederrhein. Lees verder

 • Perspectiefnota 2017

  Op 21 juli besprak de gemeenteraad de Perspectiefnota; het beleidsstuk waarin de kaders voor de begroting worden gesteld, wat weer de kaders voor het beleid van 2017 zijn. Lees hier de bijdrage van de VVD Haaren! Lees verder

 • Uitkomst referendum Oekraïne

  Op 06 april ging Nederland naar de stembus voor een raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Lees hier de uitkomst van het referendum in de gemeente Haaren. Lees verder

 • VVD HAAREN - LOKAAL & LIBERAAL!

  De VVD Haaren is een lokale, liberale én sociale partij die garant staat voor reëel en verstandig beleid in Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt. Tegelijkertijd zijn wij een partij die haar afspraken nakomt. VVD Haaren staat Voor Vier Dorpen. Namens de VVD Haaren heeft Boy Scholtze zitting in de gemeenteraad van Haaren. Lees verder

 • De Kadernota

  Wat hebben kadernota's, gemeenschappelijke regelingen en de gemeenteraad met elkaar te maken? Fractievoorzitter Boy Scholtze legt het kort uit! Lees verder

 • Brede school De Sprankel in Haaren geopend

  31 maart − Op woensdag 30 maart is Brede School De Sprankel in Haaren geopend. Een aanwinst voor het dorp; een gebouw om trots op te zijn! Lees verder