Presidium

Dit betreft een besloten vergadering van het presidum.