Raadsplein

Tijdens dit Raadsplein komt o.a. de jaarrekening 2017 aan de orde.

Meer informatie en de agenda vindt u op de website van de gemeente Haaren: www.haaren.nl