Save the date: Netwerkbijeenkomst "Brexit"

Maandag 31 oktober a.s. organiseert de Friedrich Naumann Stiftung, het wetenschappelijk bureau van de FDP, op initiatief van onze Duitse zusterpartij FDP-Niederrhein en in samenwerking met de themacommissie Europa / Grensoverschrijdende samenwerking van de VVD Regio-Zuid, een discussie-avond rondom het thema 'Brexit'.


Tijdens deze avond zullen VVD-Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen en FDP-Europarlementariër Alexander Graf Lambsdorff de ontwikkelingen toelichten over het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie en met het publiek in discussie gaan. Wat betekent de Brexit voor Europa op het internationale toneel en wat betekent het voor onze regio’s Zuid en Niederrhein in het bijzonder, zijn onder andere de onderwerpen die aan bod zullen komen.Op het moment wordt nog druk gezocht naar een geschikte locatie, zo mogelijk net over de grens in Nordrhein-Westfalen tussen Venlo en Mönchengladbach. Noteer 31 oktober alvast in uw agenda, indien u interesse heeft hierin te willen deelnemen. De definitieve uitnodiging volgt de komende weken, zodra er meer gegevens bekend zijn. De voertaal tijdens deze avond zal zowel Duits als Nederlands zijn.


Namens de themacommissie Europa / Grensoverschrijdende samenwerking,