Extra Raadsvergadering

Donderdag 29 september a.s. om 21u vindt in het gemeentehuis een extra vergadering van de gemeenteraad plaats in verband met de toekomst van de gemeente Haaren.

Mede op initiatief van de VVD Haaren komt de gemeenteraad aansluitend op het reguliere Raadplein bijeen. Aanleiding is een brief vanuit de provincie Noord-Brabant. De provincie geeft aan aan procesbegeleider aan te stellen die gaat komen tot een datum waarop onze gemeente opgesplitst moet worden. Voor ons en gelukkig ook de andere partijen in de gemeenteraad reden te over om in een ingelaste vergadering met elkaar hierover te debatteren.