Gemeenteraad in gesprek met gedeputeerde Spierings

Dinsdag 8 november a.s. gaat de gemeenteraad in gesprek met gedeputeerde Annemarie-Spierings van de provincie Noord-Brabant. Dit zal gebeuren tijdens een openbare gemeenteraadsvergadering.

Aanleiding voor het gesprek is de brief welke het College van Burgemeester en Wethouders in september ontving vanuit de provincie. In de brief maakte Gedeputeerde Staten haar voornemen kenbaar om op korte termijn een procesbegeleider aan te willen stellen die tot een concrete datum zou moeten komen waarop de gemeente Haaren gaat opsplitsen.


De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 29 september een motie aangenomen waaruit de verbazing over dit voornemen van de provincie sprak en de gedeputeerde uitgenodigd voor een gesprek. Dit staat dus gepland op 08 november a.s. om 20.00u in het gemeentehuis van Haaren.