De VVD komt naar u toe! ~ Haaren

We zijn halverwege de termijn van de zittende gemeenteraad. In maart 2018 zijn de volgende verkiezingen die Haaren wat de VVD betreft als zelfstandige gemeente zal ingaan. De VVD Haaren is van mening dat nu opsplitsen geen enkel voordeel oplevert voor de Haarense bevolking. Pas als het aantoonbare voordelen oplevert moet de gemeente Haaren haar zelfstandigheid opgeven.

De afgelopen jaren is met de VVD mede aan het roer veel gerealiseerd in alle kernen van de gemeente Haaren. Ook is de gemeente financieel gezond, Haaren is een voorbeeld voor veel andere gemeenten. De VVD maakt zich op voor de tweede helft van deze raadsperiode tot 2018. Om deze tweede helft goed voorbereid in te gaan, zal de VVD Haaren doorgaan met luisteren naar u als inwoner. Daarom gaan we de komende 6 maanden in alle vier de dorpen in gesprek met de inwoners over onderwerpen die u bezighouden. Op 9 november is de kern Haaren aan de beurt.  Wethouder Eric van den Dungen en fractievoorzitter Boy Scholtze zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en ideeën mee te nemen.  Mogelijke  ‘Haarense’ onderwerpen zijn: de Toekomst van Haaren,  financiën, lokale belastingen en de begroting: welke zaken zouden volgens u prioriteit moeten krijgen? Ook de zorg, inrichting van het Mgr. Bekkersplein en alles wat u verder wilt inbrengen. Iedereen is van harte welkom. Aanvang is 20.00 uur, einde rond 21.30 uur.  Locatie is Den Domp, Kerkstraat  25, 5076 AW Haaren. 

Tot ziens op 9 November!