De Toekomst van gemeente Haaren

Ja, van de gemeente Haaren. Daar draait het immers om. Het is iedereen toegestaan een mening te hebben, graag zelfs. Dat geldt niet alleen voor inwoners, maar ook voor buurgemeenten, de provincie en iedereen die maar een mening wil hebben. Maar uiteindelijk gaat het om de gemeente Haaren. En belangrijker nog, om het woon-, werk- en leefklimaat in Biezenmortel, Esch, Helvoirt en Haaren. Onze taak als gemeenteraad is ervoor te zorgen dat de kwaliteit hiervan goed blijft, nu én in de toekomst.

Inmiddels spreken we al twee jaar met elkaar over dit onderwerp. Ik vraag me af, of u het nog kunt volgen. Want wat is er veel over geschreven, waarheden én onwaarheden. En dat vertroebelt het beeld. De achilleshiel van politiek. Anyway, de gemeenteraad heeft in april vorig jaar, na uitgebreid onderzoek en veel afwegingen, een toekomstbeeld geschetst. Toegegeven, misschien is de gemeenteraad daar gestrand in compromissen waardoor het besluit wat mij betreft scherper had kunnen zijn. Maar ja, als het zo eenvoudig was allemaal, dan was het niet zo moeilijk geweest. Heel duidelijk: de gemeenteraad heeft NOOIT gezegd dat er een acute noodzaak was of is om op te splitsen. Sterker nog, de gemeenteraad heeft voorwaarden gesteld, die vooral te maken hebben met het in stand houden van het goede woon-, werk- en leefklimaat. Want herindelen of opsplitsen voor de lol, daar wordt niemand wijzer van. De gemeenteraad heeft overigens ook NOOIT een uitspraak gedaan, over hoe we dat dan zouden doen. De gemeente opdelen in tweeën, drieën, vieren, vijven of de dorpen toch bijeenhouden? Alle varianten hebben voors en tegens.

Natuurlijk is het uiteindelijke besluit van de gemeenteraad niet bij iedereen goed gevallen, laat staan duidelijk. Een nieuwbouwwijk, een veranderende opzet van subsidiebeleid of het scheiden van afval heeft ook voor- en tegenstanders. Dat de provincie om politieke redenen de boel wil versnellen, snap ik, maar begrijpen doe ik het niet. De eerste persoon die deze acute noodzaak kan uitleggen, gebaseerd op objectieve feiten, moet bij mij nog binnenstappen. Nu wordt aan de gemeenteraad een reactie gevraagd op het maar liefst vier pagina’s tellende advies van de procesadviseur, bij voorkeur een ondersteunende neem ik aan. Een reactie zal er zeker komen, de vraag is welke. Want net als u als inwoners, is de gemeenteraad niet eenduidig in haar oordeel. Nogmaals: als het allemaal zo eenvoudig was, dan was het niet zo moeilijk.

Het belang van Biezenmortel, Esch, Helvoirt en Haaren blijft voor de VVD voorop staan. We moeten niet achter de feiten aanlopen, maar we moeten ook geen water naar de zee gaan dragen. Dit hebben we steeds gezegd. Bovendien willen wij dat u als inwoner écht de kans krijgt om uw mening te geven. En als u het mij vraagt, moet de gemeenteraad zich niet continu gek laten maken door wat er om ons heen gebeurt, binnen en buiten de gemeente. Want ook daarmee schiet niemand iets op.


Boy Scholtze

Fractievoorzitter VVD Haaren