Open Brief aan Progressief 96

"Mijn progressieve collega's uit de gemeenteraad, hebben de afgelopen dagen een drieluik gepresenteerd over de gemeente Haaren. Uiteraard hebben de progressieven hun best gedaan om de situatie zo onrooskleurig als mogelijk weer te geven, waarin ze aardig zijn geslaagd als je het mij vraagt. Een compliment waard, want dat is ook een kunst! Nu vind ik het van belang dat we wel volledig zijn naar buiten toe, dus ben ik zo vrij geweest de progressievelingen een paar kleine suggesties, aanvullingen en, waar nodig, verbeteringen aan te geven. Graag gedaan! Oh ja, de originele drieluik van Progressief96 is met een beetje zoekwerk op internet eenvoudig terug te vinden, maar een aanrader zou ik het niet direct noemen."

Beste progressieve collega’s,

Met belangstelling heb ik jullie totaal ongekleurde en op feiten gebaseerde drieluik gelezen. Goed dat jullie hebben geprobeerd de boel enigszins te nuanceren door telkens aan te geven dat het allemaal niet heel bedroevend is in Haaren, buitengewoon jammer dat er wat dingetjes ontbreken. Sta mij toe een paar aanvullingen, dan wel kleine correcties aan te brengen op jullie stukken. In deel 1 wordt teruggeblikt op de jaren ’90 en voor zover ik kan beoordelen, is op die terugblik weinig aan te merken. Tussen de regels door, wordt er gesproken over de gemeenschappelijke regelingen (denk aan Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst et cetera). Zeg maar de overkoepelende organen die bepaalde taken voor meerdere gemeenten uitvoeren. Jullie merken op dat het democratisch gehalte van deze regelingen niet optimaal is. Uitstekend en fijn dat ook jullie het standpunt van de VVD delen. Maar vervolgens gaan we de mist in: deze gemeenschappelijke regelingen zijn reden te meer om de gemeente op te splitsen begrijp ik van jullie. Beste progressievelingen: álle gemeenten (zelfs Oss, Den Bosch en Tilburg) maken onderdeel uit van deze regelingen. Het ‘democratisch gat’ is met een opsplitsing alles, behalve opgelost.

In deel 2 zie ik allerlei getallen voorbijkomen die mij in verwarring hebben gebracht. Dat jullie pleiten voor groot, groter, grootst is mij niet onbekend. Niet alleen als het om de gemeentegrootte gaat overigens, maar ook als we het hebben over de gemeentelijke uitgaven. Maar goed, daar hebben jullie het in deel 3 pas over. Als het opschudden van de bestuurlijke kaart dan goed aangepakt kan worden (stadsregio’s), is dat voor jullie weer te veel. Maar twee zinnen later willen jullie wél richting de 80.000 inwoners (Boxtel en Esch redden dit samen niet hoor..). Met andere woorden: te klein, moet groter, heel groot, maar niet te groot, zeker ook niet te klein… Ik vraag me af of onze inwoners dát nog kunnen volgen.. Afijn, die lieve buurgemeenten van ons. Met zulke vrienden, heb je geen vijanden meer nodig! Boxtel, beste progressieven, staat niet NU voor hervormingen. Dat stonden ze vorig jaar, bij de ambtelijke fusie. Mosterd na de maaltijd. Dat briefje van hen aan de procesadviseur, zou dat zomaar uit de lucht zijn komen vallen? Ik weet het ook niet, dus laten we daar maar niet over speculeren. Meedenken kunnen we zeker, maar dat dit een argument is om acuut op te splitsen? Ik betwijfel het. Vught heeft de uitdagingen wat betreft N65 achter de rug? Volgens mij is er nog geen schop de grond in gegaan. Je zou het niet geloven, maar ik vermoed dat er ‘altijd wat’ is!

Fijn dat deel 3 wat dichter bij de alledaagse leefwereld van onze inwoners komt. Want gemeenschappelijke regelingen en inwoneraantallen maakt feitelijk niet zo veel uit in het dagelijks functioneren van de mens. Als er maar gestrooid wordt bij vorst, onze scholen openblijven, de voetbalvereniging een kunstgrasveld krijgt, je op zondag boodschappen mag doen enzovoorts. Gelukkig gebeurt en kan dat allemaal in onze gemeente! Jullie noemen van alles wat er niet is in onze dorpen. Mag ik daar nog wat aanvullingen op doen? De gemeente Loon op Zand beschikt over een pretpark, hebben wij niet, maar daar gaan veel inwoners van onze gemeente naartoe! De gemeente Tilburg beschikt over maar liefst drie bioscopen én een schouwburg. Hebben we ook niet, worden wel bezocht door onze inwoners. En neem Haarlemmermeer: een heus internationaal vliegveld!

Lieve progressieve vrienden, volgens mij is er nog nooit een inwoner van Haaren, Helvoirt, Esch of Biezenmortel geweigerd bij het zwembad in Oisterwijk. Tenzij je jezelf misdragen hebt, maar dat zouden jullie in ieder geval nooit doen zover ik kan inschatten. Dat de bibliotheekpunten zijn verdwenen, was een politieke keuze waar ook jullie achterstonden (stond namelijk in de begrotingen die door jullie mede zijn goedgekeurd). Mochten jullie graag een boek willen lezen en niet naar een grotere bibliotheek buiten de gemeente of één van de initiatieven in bijvoorbeeld Den Domp of de Vorselaer durven, ik heb er honderden staan thuis dus dan valt er wel iets te regelen. Graag gedaan!

Ja, we hevelen soms taken over naar een volgend jaar. Maar daarin zijn we niet uniek. Jullie weten ook dat dit andere redenen dan financiële heeft. Dit heeft niets met de grootte van onze gemeente te maken. Schrappen op z’n Haarens? Flauwekul. Politieke keuzes, dat klopt. Zoals ook het niet continu op de proppen komen met nieuw beleid een politieke keuze was. En niet iedereen hangt nu eenmaal (of gelukkig?) jullie ideologie aan, ik ook niet. Dat zou wat zijn zeg! Jullie zijn het niet altijd eens met onze keuzes, wij niet met die van jullie. Welkom in de politieke wereld. Het siert jullie vaak overigens wel dat jullie tóch instemmen met voorstellen, ook al lezen we dan later dat dit eigenlijk niet helemaal de bedoeling was geweest. Tja, dat krijg je als je je tijd aan andere zaken moet besteden denk ik dan maar…

Alle gekheid op een stokje. Wat eerlijk zou zijn geweest, beste progressieven, was als niet alleen maar werd gewezen naar anderen, eigen handen werden gewassen in populistisch onschuld en valse vergelijkingen werden getrokken. Ook jullie hebben in het recente verleden twee wethouders geleverd en ingestemd met vrijwel alle begrotingen. Een beetje verantwoordelijkheid zou dus meer dan terecht zijn, zomaar afschuiven is een beetje kinderachtig, nietwaar?

 

Met liberale groet,

 

Boy Scholtze

VVD Haaren

 

Ps: voordat jullie gaan denken dat ik vind dat Haaren het walhalla is; ben maar niet bang. Ik heb nog genoeg plannen waar ik voor wil knokken. De vraag is, hoe lang we daar nog voor hebben. Als het aan mij ligt nog wel een tijdje, opsplitsen is wat mij betreft absoluut geen doel op zich, maar een middel om het woon-, werk- en leefklimaat in onze mooie dorpen ook op termijn op peil te houden. Om ontwikkelingen kunnen we uiteraard niet heen. Laten we dat niet alleen in de gemeenteraad uitvechten, maar laten we daar zeker ook onze inwoners bij om raad vragen. Doen jullie mee?