Serieus ja?

Bestuurlijke vernieuwing, dat is (onder andere) de portefeuille van gedeputeerde Spierings. Bestuurlijk vernieuwend kun je e.e.a. zeker noemen! De documenten die openbaar zijn gemaakt, bevatten veelal weg gestreepte zinsneden en namen. Op basis van de privacywetgeving is dit te verklaren, maar toch.

De documenten bevatten veel mailverkeer, onder andere deze mail van 4 november (let wel: voordat de gedeputeerde überhaupt één gesprek met de Haarense gemeenteraad had gehad). Naar onze mening schoffeert de D66 gedeputeerde hiermee de voltallige Haarense gemeenteraad op basis van de krant, Twitter en een enquête die het 'of' niet als mogelijkheid bood en die niet door de gemeente zelf was georganiseerd. Een mening vormen op basis van feiten en wederhoor doet zij liever niet (dat bleek ook uit haar reactie naar aanleiding van een later gesprek volgend op het rapport Augusteijn, waarin zij zaken ook behoorlijk anders weergaf dan dat deze door de gemeenteraad van Haaren waren gezegd).

Op zo'n manier mag je onderhand spreken van een ongehoorde en ongefundeerde inmenging van een gedeputeerde. Wat ons betreft wordt het tijd dat Provinciale Staten deze gedeputeerde om uitleg vragen!

Onze collega's vanuit de oppositie zouden normaliter iets reageren in de trant van 'geliegetoch..', wij komen niet verder meer dan 'serieus ja?!'