VVD Haaren vraagt om extra debat bestuurskracht

Dinsdag 26 september jl. publiceerde de provincie Noord-Brabant het in haar opdracht uitgevoerde bestuurskrachtonderzoek van de gemeente Haaren. De VVD Haaren heeft bij de griffier en voorzitter van de gemeenteraad het verzoek ingediend tot het houden van een interpellatiedebat tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 september a.s., om de reactie van het College op het bestuurskrachtrapport te vernemen en als gemeenteraad met elkaar te praten over de uitkomsten van het rapport. Dit alles in het kader van transparantie en openheid, zeker en juist ook met het oog op de burgerpeiling van woensdag 4 oktober.

"MOGELIJK INTERPELLATIEDEBAT TIJDENS RAADSVERGADERING 28 SEPTEMBER

VVD Haaren heeft een verzoek ingediend voor het houden van een interpellatiedebat over het rapport Bestuurskrachtonderzoek gemeente Haaren op donderdag 28 september. Als het verzoek door de gemeenteraad wordt ingewilligd, dan vindt het debat diezelfde avond nog plaats.

 

De voorzitter van de gemeenteraad heeft het verzoek van de VVD doorgestuurd naar de leden van de gemeenteraad. Zij beraden zich op het verzoek en nemen donderdag, bij aanvang van de raadsvergadering een besluit. Stemt de gemeenteraad in met het verzoek tot een interpellatiedebat, dan besluit de raad ook of het debat plaatsvindt voorafgaand aan, tijdens of direct na de raadsvergadering.

 

Interpellatiedebat

Een interpellatiedebat is een ingelast debat in een raadsvergadering, over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Net zoals de raadsvergadering is een interpellatiedebat openbaar. U bent aanstaande donderdag vanaf 20.00 uur van harte welkom in het gemeentehuis."


Persbericht gemeente Haaren, d.d. 26 september 2017