Het woord is aan u

Neen, ik ga niet proberen u te overtuigen van mijn mening. Ook ga ik geen uiteenzetting geven over het hoe en waarom. Het woord is namelijk aan u! Op 4 oktober wordt in onze gemeente de burgerpeiling georganiseerd waarin u zich mag uitspreken over de toekomst van onze gemeente. Als gemeentebestuur hebben we al een tijd gediscussieerd over dit onderwerp, waarbij de VVD steeds heeft gezegd dat het van belang is om u als inwoner actief bij de discussie te betrekken. En dan bedoelen we ook echt uzelf, direct. Nu is het zover.

Goed, uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen, daar zijn we immers ook voor gekozen door u. Maar aangezien dit onderwerp bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet zó prominent aanwezig was in de discussies en het niet reëel was om te wachten tot na de volgende gemeenteraadsverkiezingen is het niet verkeerd om u tussentijds te raadplegen. Niet iedereen staat daar zo tegenover overigens. De provincie heeft kennelijk een eigen agenda waarin u als inwoners van onze dorpen niet direct centraal lijkt te staan en de zelf-aangewezen Belangengroep schijnt prangende, tot op de dag van vandaag vaag zijnde, belangen te verdedigen waardoor u als inwoner zich überhaupt niet meer uit zou hoeven spreken. Allemaal goed en wel, we leven immers in een democratie. Toch ben ik blij dat we u allemaal nu wél een kans geven om uw mening over dit belangrijke dossier aan ons kenbaar te maken. Juist ook jongeren vanaf 16 jaar, want de toekomst duurt voor deze generatie immers het langst. En wat ik ook goed vind, is dat er een mogelijkheid is om aan te geven dat u géén mening heeft over de toekomst van onze gemeente. Het klinkt misschien gek, maar in dezen is geen mening ook een duidelijk advies. Voor de zomervakantie is een in mijn ogen heldere, complete maar bovenal objectieve informatiebrochure bij u in de brievenbus beland. Deze geeft een goed inzicht in de feitelijke situatie van onze gemeente en de gemeenten om ons heen. Is dit wat mij betreft 100% leidend? Nee, natuurlijk niet. Ik ga ervanuit dat u zeer goed in staat bent om uw eigen afweging te maken. Ook als u besluit dat het niet veel uitmaakt. En toch, wilt u me dan één plezier doen? Laat ons ook dan uw mening horen op 4 oktober. Een kleine moeite voor u, van groot belang voor de toekomst.


Deze column is verschenen in weekkrant De Meierij, nieuws uit de raad, van week 38 2017