Ook nu zou er wat te kiezen moeten zijN!

Een veelgemaakte opmerking de afgelopen dagen: “die verkiezingen zijn totaal overbodig, want de gemeente wordt toch opgesplitst.” De laatste constatering klopt, de eerste allesbehalve! De laatste jaren van de gemeente Haaren worden hele belangrijke. Er zullen nog een aantal grote besluiten genomen moeten worden door de gemeenteraad en dus valt er voor u als inwoner nog heel wat te kiezen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ten minste.. in Haaren lijken een aantal partijen momenteel zelf amper een standpunt in te durven nemen. Als inwoner schijnt u eerst maar de spreekwoordelijke barricaden op te moeten gaan voordat die partijen durven te zeggen wat zij vinden. Dat is volgens mij de wereld op z’n kop. De VVD Haaren durft wél die standpunten in te nemen.

Bijvoorbeeld over de opsplitsing van onze gemeente; historische dorpsgrenzen kunnen een leidraad zijn, maar laten we juist deze kans grijpen om fouten te herstellen. En ja, inwoners hebben daar natuurlijk een belangrijke stem in. Inspraak is enorm belangrijk, dat is het altijd geweest. Maar als inwoner moet u wel weten waarop je kunt inspreken; wat de uitgangspositie van de politiek is. Want anders is het voor u als inwoner ondoenlijk en kan de politiek beter thuisblijven. En zo zijn er meer voorbeelden. Wat de VVD Haaren betreft gaan de belastingen niet omhoog en zetten we de trend van de afgelopen jaren door. Op ons initiatief heeft de gemeenteraad een aantal prioriteiten gesteld naast woningbouw; De Vorselaer en Franciscusschool in Biezenmortel, De Es en Willibrordusschool in Esch en Den Domp in Haaren bijvoorbeeld. Die voorzieningen moeten we de komende jaren opknappen, in welke vorm dan ook. De verkeersveiligheid en aanrijtijden van de hulpdiensten moeten we verder verbeteren. Zeker de plannen rondom de N65 en het Hoogfrequent Spoor verdienen aandacht, want dat kan nogal wat ongewenst sluipverkeer meebrengen. Dat wil natuurlijk niemand. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

We hebben nog genoeg plannen voor de komende jaren. Die kunt u natuurlijk terugvinden op onze website www.vvdhaaren.nl. En de andere partijen? Ik hoop dat zij hun plannen ook bekend durven te maken. Een mooie gelegenheid is het verkiezingsdebat dat de VVD Haaren heeft geïnitieerd, als een soort officieuze opening van de campagnes. Vrijdag 2 maart om 20.00u in Den Domp hoor ik graag samen met u wat de standpunten van de andere partijen zijn, zodat u en ik daar op kunnen reageren! Want dat is wat democratie écht inhoudt.

Boy Scholtze

Lijsttrekker VVD Haaren