Haaren: Kies voor Doen! Kies VVD!

Beste Haarenaren,

Op 21 maart mag u voor de laatste keer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad van de zelfstandige gemeente Haaren. Voordat de gemeente wordt opgesplitst, is er nog genoeg te doen. Allereerst zal er een besluit genomen moeten worden over de toekomstige grenzen. De VVD Haaren is géén voorstander van per se vasthouden aan fouten uit het verleden. Opsplitsen op basis van historische grenzen is voor ons dan ook geen harde eis. Dat zou ook onverstandig zijn. Over hoe die grenzen dan precies moeten gaan lopen, zullen we vooral samen met u als Haarenaren én de buurgemeenten in gesprek moeten. Voordat we dat doen, zal de gemeenteraad een uitgangspositie moeten bepalen. Een kwestie van doen, hoe eerder hoe liever zodat ook u duidelijkheid daarover krijgt.

Wat mag u de komende jaren verder van ons verwachten? De VVD wil de lokale belastingen niet verhogen en vaart zetten achter het aanwijzen en ontwikkelen van woningbouwlocaties. Dat is noodzakelijk om Haaren nu en in de toekomst leefbaar te houden. Bij de vorige verkiezingen beloofden we u dat Brede School “De Sprankel” snel gerealiseerd moest worden. Dat is gelukt. We beloofden u ook dat er gebouwd moest gaan worden op de vrijkomende locaties van de Klim-Op en de Hasselbraam. Dit wordt nu volop gedaan. Haarensteyn moest een blikvanger worden in het centrum. Missie geslaagd. En het centrum wordt binnenkort verfraaid door het Mgr. Bekkersplein op te knappen. Alle beloftes ingelost. Laat dat niet allemaal voor niets zijn geweest en zorg er als gemeente voor dat er gebouwd wordt in Haaren, voor alle leeftijden en alle inkomensgroepen. Nu en in de toekomst. En zorg dan ook dat het goed en veilig wonen, werken en recreëren blijft in dit mooie dorp. De VVD wil ook voortbouwen aan een eerlijk sociaal beleid, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van mensen in plaats van te focussen op onmogelijkheden. En ondernemers en agrariërs moeten we vooral niet in de weg zitten maar ondersteunen waar mogelijk en nodig. Dat geldt ook voor verenigingen en evenementen, zoals bijvoorbeeld Rebirth, die we moeten begeleiden waar nodig bij de overgang naar een nieuwe gemeente.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar het vooral om draait: u de inwoners van Haaren. U gaat de toekomst in. Als we doorgaan zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan, is mijn stellige overtuiging dat u en Haaren daar klaar voor zijn. De VVD wil die uitdaging graag aangaan samen met u. U doet toch ook mee? Stem daarom op 21 maart VVD, voor een toekomst waar u baat bij heeft!

Boy Scholtze - Lijsttrekker VVD HaarenDit bericht is tevens verschenen in het Haarens Klokje van week 11 2018