Op de winkel passen of Gas erop?

Het volledige artikel is te lezen op de website van het Brabants Dagblad en in de Meierij-editie van deze krant op 14 maart.

Op de winkel passen of nog drie jaar vol gas?

'Tot aan de opsplitsing is er nog genoeg te doen in onze dorpen. Op ons initiatief heeft de gemeenteraad het opknappen/vernieuwen van de basisschool en Vorselaer in Biezenmortel, de basisschool en De Es in Esch en D'n Domp tot prioriteit benoemd. Dit moeten we zeker in gang zetten en waar mogelijk uitvoeren. Ook moeten we woningbouw voor nu en de toekomst verzekeren door woningbouwlocaties concreet aan te wijzen. Grotere infrastructurele projecten zoals een onderzoek naar een rondweg in Esch, ombouw van de N65 en maatregelen ten behoeve van Hoogfrequent Spoor moeten we doorzetten. Maar het belangrijkste is dat we inwoners, ondernemers en verenigingen begeleiden bij de overgang naar een nieuwe gemeente. Voor nieuw beleid zal weinig tijd en ruimte zijn, maar dat betekent niet dat we stil hoeven te zitten. Meegaan met ontwikkelingen en voorbereiden op de opsplitsing is van belang. We willen ‘de winkel’ dus goed voorbereid overdragen aan de nieuwe ‘eigenaren’ in plaats van er alleen op te passen.'


Boy Scholtze, VVD Haaren