Nieuws uit de Raad: Een brief aan u!

Beste Haarenaren, Helvoirtenaren, Eschenaren en Biezenmortelnaren

Op 21 maart mag u voor de laatste keer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad van de zelfstandige gemeente Haaren. Voordat de gemeente wordt opgesplitst, is er nog genoeg te doen. Allereerst zal er een besluit genomen moeten worden over de toekomstige grenzen. Zoals de VVD al veelvuldig heeft aangegeven: per se vasthouden aan fouten uit het verleden en historische grenzen is voor ons geen harde eis. Dat zou ook onverstandig zijn. Over hoe die grenzen dan precies moeten gaan lopen, zullen we vooral samen met u als inwoners én de buurgemeenten in gesprek moeten. Voordat we dat doen, zal de gemeenteraad een uitgangspositie moeten bepalen. Een kwestie van doen, hoe eerder hoe liever zodat ook u duidelijkheid daarover krijgt.

Wat mag u de komende jaren verder van ons verwachten? De VVD wil de lokale belastingen niet verhogen en vaart zetten achter het aanwijzen en ontwikkelen van woningbouwlocaties. Dat is noodzakelijk om onze dorpen nu en in de toekomst leefbaar te houden. Bij de vorige verkiezingen beloofden we u dat er gebouwd zou worden. Dat is gelukt. We beloofden u ook dat de verzorgingstehuizen, de Brede School De Sprankel en het HelvoirThuis voltooid zouden worden. Missie geslaagd. Laat dat niet allemaal voor niets zijn geweest en zorg er als gemeente voor dat er gebouwd wordt in onze gemeente, voor alle leeftijden en alle inkomensgroepen. En zorg dan ook dat het goed en veilig wonen, werken en recreëren blijft in onze mooie dorpen. Met hulpdiensten die op tijd arriveren en zonder sluipverkeer voor, tijdens of na de werkzaamheden aan de N65. De VVD wil ook voortbouwen aan een eerlijk sociaal beleid, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van mensen in plaats van te focussen op onmogelijkheden. En ondernemers, agrariërs en verenigingen moeten we vooral niet in de weg zitten maar ondersteunen waar mogelijk en nodig.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar het vooral om draait: u de inwoners van Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel. U gaat de toekomst in. Als we doorgaan zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan, is mijn stellige overtuiging dat u en onze dorpen daar klaar voor zijn. De VVD wil die uitdaging graag aangaan samen met u. U doet toch ook mee? Stem daarom op 21 maart VVD, voor een toekomst waar u baat bij heeft!

Boy Scholtze - Lijsttrekker VVD Haaren