Helvoirt: Kies voor Doen! Kies VVD!

Beste Helvoirtenaren,

Op 21 maart mag u voor de laatste keer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad van de zelfstandige gemeente Haaren. Voordat de gemeente wordt opgesplitst, is er nog genoeg te doen. Allereerst zal er een besluit genomen moeten worden over de toekomstige grenzen. Zoals de VVD eerder al in ’t Pomphuiske heeft aangegeven: per se vasthouden aan fouten uit het verleden en historische grenzen is voor ons geen harde eis. Dat zou ook onverstandig zijn. Over hoe die grenzen dan precies moeten gaan lopen, zullen we vooral samen met u als Helvoirtenaren én de buurgemeenten in gesprek moeten. Voordat we dat doen, zal de gemeenteraad een uitgangspositie moeten bepalen. Een kwestie van doen, hoe eerder hoe liever zodat ook u duidelijkheid daarover krijgt.

Wat mag u de komende jaren verder van ons verwachten? De VVD wil de lokale belastingen niet verhogen en vaart zetten achter het aanwijzen en ontwikkelen van woningbouwlocaties. Dat is noodzakelijk om Helvoirt nu en in de toekomst leefbaar te houden. Bij de vorige verkiezingen beloofden we u dat Den Hoek bebouwd zou worden. Dat is gelukt. We beloofden u ook dat de Leyenhof en het HelvoirThuis voltooid zouden worden en het Vincent van Goghplein samen met de Helvoirtse dorpskern verfraaid zouden worden. Missie geslaagd. Laat dat niet allemaal voor niets zijn geweest en zorg er als gemeente voor dat er gebouwd wordt in Helvoirt, voor alle leeftijden en alle inkomensgroepen. En zorg dan ook dat het goed en veilig wonen, werken en recreëren blijft in dit mooie dorp. Met hulpdiensten die op tijd arriveren en zonder sluipverkeer voor, tijdens of na de werkzaamheden aan de N65. De VVD wil ook voortbouwen aan een eerlijk sociaal beleid, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van mensen in plaats van te focussen op onmogelijkheden. En ondernemers, agrariërs en verenigingen moeten we vooral niet in de weg zitten maar ondersteunen waar mogelijk en nodig.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar het vooral om draait: u de inwoners van Helvoirt. U gaat de toekomst in. Als we doorgaan zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan, is mijn stellige overtuiging dat u en Helvoirt daar klaar voor zijn. De VVD wil die uitdaging graag aangaan samen met u. U doet toch ook mee? Stem daarom op 21 maart VVD, voor een toekomst waar u baat bij heeft!

Boy Scholtze - Lijsttrekker VVD Haaren


Dit bericht is tevens verschenen in Het Pomphuiske van week 12 2018