Nieuwe coalitie zonder VVD Haaren

Een coalitieakkoord was er helaas nog niet. Inmiddels is een concept overhandigd aan de burgemeester. Komende week wordt dit ter kennisgeving aan de fracties in de gemeenteraad gezonden. Op 31 mei bestaat de mogelijkheid voor de gemeenteraad om hier inhoudelijk over te discussiëren. Op dit moment viel er inhoudelijk nog niet veel te zeggen. Uiteindelijk werden de wethouders benoemd met 8 stemmen voor en 6 blanco stemmen. Hieronder leest u het statement dat fractievoorzitter Boy Scholtze heeft uitgesproken namens de VVD Haaren. Uiteraard feliciteren de fractie en het bestuur van de VVD Haaren de nieuwe wethouders en wij wensen hen veel succes en wijsheid toe!

Voorzitter, ik zou hier heel erg uitgebreid in kunnen gaan op van alles en nog wat. Over dat ik het erg jammer vind dat er voor de verkiezingen werd geroepen dat we ‘een zo breed mogelijke’ coalitie moesten krijgen. Dat ik het vreemd vind dat er één, van twee kanten, erg  goed gesprek is geweest waaraan nooit meer een vervolg is gegeven. Dat ik het erg bijzonder vind dat bij de vorige verkiezingen en daarna werd geroepen dat er zoveel als mogelijk in de openbaarheid moest gebeuren en nu alles achter gesloten deuren plaatsvindt met de deuren en ramen potdicht. Maar daar heb ik geen zin in. Progressief '96, als winnaar van de verkiezingen wat ik persoonlijk (niet politiek gezien natuurlijk) ze van harte gun, heeft keuzes moeten maken. Ongetwijfeld keuzes waar ze zelf ook van balen. Want zo gaat dat in de politiek. Zelfs in het mooie Haaren. Bij onderhandelingen worden compromissen gesloten, moet je soms even op je tanden bijten en worden offers gebracht. Soms op inhoudelijk gebied, soms binnen de eigen partij, en soms bij anderen. Dat is nu eenmaal zo. En wat dat betreft deel ik toch een compliment uit voorzitter, want daarmee heeft Progressief wél aangetoond dat zij in dezen tactisch gehandeld hebben waardoor er nu, een maand na de verkiezingen, al een coalitie gepresenteerd kan worden. Dat an sich is goed voor onze dorpen, zeker met het oog op het herindelingstraject.  

Maar goed voorzitter, het zou vreemd zijn als wij als fractie van de VVD in Haaren niet toch een beetje teleurgesteld zouden zijn, temeer omdat dit de laatste periode van de gemeente Haaren is. Het was ons heel wat waard was geweest als daar een brede coalitie aan ten grondslag had gelegen. Of beter nog; als we niet van coalitie en oppositie zouden hoeven spreken. Maar ja, c’est la vie. En per slot van rekening zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, dus kunnen we maar beter rustig overvaren deze laatste jaren zou ik zeggen.

Dan het voorstel om maar liefst vier wethouders te benoemen. Daarbij hebben we nog wel een aantal opmerkingen.

1.      1. Waarom is gekozen voor een maximale bezetting door vier wethouders, waarvan drie parttime? Een beperkte uitbreiding van het aantal fte’s lijkt ons gerechtvaardigd, maar dit is het maximum en wel erg veel voor zo een kleine gemeente;

2.      2. Hebben de beoogd coalitiepartners enig idee wat dit kost? En dat deze uitbreiding zo’n 4% van de OZB-opbrengsten beslaat? Een verlaging van de lage lasten kunnen onze inwoners dus wel op hun buik schrijven, waarvoor ze de vier wethouders buitengewoon dankbaar zullen zijn;

3.       Waarom moet er halsoverkop een nieuw College komen, zonder coalitieakkoord? De VVD heeft daar wel wat moeite mee, want over wie we iets besluiten is duidelijk, maar over wat we besluiten is een groot raadsel.

Ik sluit voor dit moment even af voorzitter. Daarbij wil ik graag aangeven dat wij als fractie van de VVD Haaren geen persoonlijke argwaan hebben tegen de vier kandidaten zelf. Wij kunnen en willen niet oordelen op verhalen van anderen uit een (ver) verleden, of op basis van iemands achtergrond, met of zonder ervaring. Dat gebeurt al genoeg op andere (digitale) platformen en daar willen wij ons 'verre van' houden. Wij hopen vooral dat de consequenties van dit proces en deze uitwerking goed overdacht zijn. Dat er géén onnavolgbaar politiek statement gemaakt wordt en dat er géén oude rekeningen vereffend zijn. Wij hopen ook dat er in het algemeen belang, zeker in deze buitengewoon bijzondere raadsperiode, wordt gehandeld. En dat politiek in deze arena blijft, want daarbuiten zijn we allemaal net mensen. Daar laat ik het bij.