Nieuws uit de Raad: Kiezers bedankt! We gaan ervoor!

De laatste gemeenteraadsverkiezingen van de zelfstandige gemeente Haaren liggen inmiddels achter ons. We hebben afscheid genomen van de ‘oude’ gemeenteraad en de nieuwe raadsleden zijn geïnstalleerd. De VVD Haaren is alle kiezers enorm dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. We keren terug met twee zetels in de gemeenteraad. Daar zijn we enorm blij mee. De afgelopen drie jaar waren, om eerlijk te zeggen, best zwaar. Het raadswerk wordt soms onderschat, zeker met alle nieuwe taken die we vanuit het Rijk hebben gekregen én het proces van opsplitsing waarin we ons in Haaren bevinden. Dat, in combinatie met de volksvertegenwoordigende taak naast een fulltime baan en privéleven, is voor één persoon haast ondoenlijk. Niet dat u mij hoort klagen hoor, maar ik ben gewoon enorm blij dat Peter Stark, de VVD-fractie komt versterken. En doordat we, na drie jaar als eenmansfractie, nu weer met z’n tweeën zijn, kan ik toch met enige trots zeggen dat de VVD Haaren de enige partij in de Haarense gemeenteraad is die, al is het maar gevoelsmatig, is verdubbeld!

 

Die laatste periode van onze gemeente wordt een hele belangrijke. We moeten gaan bepalen hoe we gaan opsplitsen: bij welke gemeente worden onze dorpen (of delen daarvan) gevoegd en hoe komen de grenzen precies te lopen. Daarmee zijn we overigens al volop aan de gang. Als u dit leest zijn de inwonersavonden achter de rug. Tot 16 april kunt u uw mening kenbaar maken, bijvoorbeeld via de gemeentewebsite. Doe dit ook echt, want die input is voor ons van groot belang bij de uiteindelijke besluitvorming. Daarnaast willen we natuurlijk dat de dorpen klaar zijn voor die toekomst. Met goede voorzieningen, voldoende woningbouwlocaties en verenigingen die de kracht van de lokale gemeenschap kunnen blijven. Ondernemers die kleur geven aan de dorpen, waar een fijn leefklimaat heerst en mooie natuur is. Kortom: voldoende ambitie en uitdagingen om er nog één keer keihard tegenaan te gaan.

Als het aan de VVD Haaren ligt, doen we dat zo eensgezind mogelijk. Dat hebben we de afgelopen periode overigens ook zoveel als mogelijk gedaan. Samen met alle partijen in de raad, de buurgemeenten en vooral met u als inwoner. Ú gaat immers de toekomst in. Dat zeiden we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en dat moeten we nu ook waarmaken. Een centraal punt waar niemand omheen kan. Dus nogmaals dank voor het vertrouwen! We hebben er zin in en gaan ervoor!

 

Boy Scholtze

Fractievoorzitter VVD Haaren