Portefeuilleverdeling fractie bekend

Bestuur & Organisatie

Coördinatie: Boy

Boy:

 • Herindeling
 • Burgerparticipatie
 • Personeel en Organisatie
 • Dienstverlening en ICT
 • Communicatie en Media
 • Archief BHIC
 • Stadsgewest

Openbare orde & Veiligheid

Coördinatie: Boy

Boy:

 • RAV
 • Politie
 • Vluchtelingen
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Handhaving en Toezicht
 • Ondermijnende Criminaliteit

Peter:

 • Brandweer
 • Veiligheidsregio
 • Omgevingsdienst ODBN

Cultuur & Sport

Coördinatie: Boy

Boy:

 • Verenigingsleven
 • Subsidies
 • Evenementen
 • Internationale Betrekkingen
 • Project: De Vorselaer Biezenmortel
 • Project: Den Domp Haaren
 • Project: De Es Esch

Onderwijs

Coördinatie: Boy

Boy:

 • Huisvestiging
 • Muziekonderwijs
 • Peuterspeelzalen
 • Voor-, tussen- en naschoolse opvang
 • Project: Franciscusschool Biezenmortel
 • Project: Willibrordusschool Esch

Verkeer & Mobiliteit

Coördinatie: Peter

Peter:

 • Onderhoudsplannen
 • (Water-, Spoor-) Wegen en Bruggen
 • Fiets- en voetpaden
 • Glasvezel
 • Openbare verlichting
 • Project: N65
 • Project: Hoog Frequent Spoor
 • Project: Rondweg Esch

Omgeving

Coördinatie: Peter

Peter:

 • Duurzaamheid
 • Duurzame energie
 • Ruimtelijk Beheer
 • Milieu
 • Afval
 • Riool
 • Natuur
 • Dierenwelzijn
 • Project: De Margriet

Ruimtelijke Inrichting

Coördinatie: Peter

Peter:

 • Bestemmingsplannen
 • Buitengebied
 • Ruimtelijke Ordening
 • Woningbouw
 • Volkshuisvesting
 • Grondzaken
 • Gemeentelijke Eigendommen
 • Monumenten
 • Landbouw en Agrariërs
 • Project: Omgevingswet
 • Project: Haarendael

Boy:

 • Project: De Noenes
 • Project: Spechtbos cs

Sociale Zaken & Welzijn

Coördinatie: Boy

Boy:

 • Sociale Zaken
 • Volksgezondheid
 • Armoedebeleid
 • Jeugd
 • WMO
 • Participatie
 • WSD
 • GGD
 • Ouderen

Economische Zaken & Financiën

Coördinatie: Boy

Boy:

 • Financiën
 • Belastingen
 • Economische Zaken
 • Ondernemers
 • Toerisme
 • Recreatie
 • Agri-Food Capital

Aanspreekpunt per dorp

Biezenmortel

Boy

Esch

Peter

Helvoirt

Peter

Haaren

Boy