Nieuws uit de Raad: Het perspectief van de helden

Als u mij kent, dan weet u ongetwijfeld dat ik de laatste zal zijn die zegt dat het werk dat de gemeente verzet onbelangrijk is. Ondanks dat het Rijk de meeste aandacht krijgt in media, is veel wat de gemeente doet dagelijks en direct op u van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van afval, meewerken aan uw bouwplannen, hulp in de huishouding en ga zo maar door. Dat is in ieder geval een stuk tastbaarder dan een handelsverdrag met Japan, budgetgesprekken voor de zeevisserijraad of de kinderbijslag op de BES-eilanden. Daarmee zeg ik overigens niet dat wat het Rijk, de Provincie, onze Waterschappen en zelfs Europa doen geen impact heeft, uiteraard wel! Maar niet voor niets wordt vaak terecht gezegd dat de gemeente de bestuurslaag is die het dichtst bij u staat. Natuurlijk kunnen gemeenten ook doorslaan en de draad kwijt dragen. Zonder daar nu over uit te wijden, verwijs ik u graag door naar het bestuursakkoord van de huidige coalitie. Ja, ook deze laatste jaren van de gemeente Haaren staan we voor u klaar en moeten we zorgen dat we Biezenmortel, Esch, Helvoirt en Haaren zo goed mogelijk achterlaten. Maar of daar door deze coalitie de juiste prioriteiten aan worden gehangen…

 

Waar wil ik deze column dit keer eigenlijk écht voor gebruiken? Juist helemaal geen politiek verhaal. Niets over de jaarstukken, de perspectiefnota, aanrijtijden, het bestuursakkoord of de oriëntatie van onze dorpen. Ik wil dit keer een grote bewondering uitspreken. De eerste week van juni mocht ik de Alpe d’Huzes bijwonen. U kent dit indrukwekkende fenomeen ongetwijfeld. Al lopend, fietsend en steppend beklimmen dappere strijders 1, 2 of 6 keer de machtige Alpe d’Huez om daarmee geld in te zamelen voor onderzoek naar die verschrikkelijke ziekte kanker. Dit jaar heeft mijn schoonvader, voor mij de held van het jaar, de berg lopend beklommen. Als ervaringsdeskundige weet hij wat de slogan van Alpe d’Huzes ‘opgeven is geen optie’ écht betekent. Ik heb zo’n enorme bewondering voor Bert en al die andere helden die (helaas in de stromende regen) hun eigen belang die dag opzij hebben gezet om daadwerkelijk iets te doen waarmee grote impact op de levens van velen kan worden veroorzaakt. Dat is veel meer dan een hele diepe buiging waard. Hoe bijzonder was het ook om boven op die machtige berg andere mensen uit Biezenmortel en Esch tegen te komen, die zich net zo hard inzetten om geld in te zamelen, zoals mijn schoonvader ook heeft gedaan?! Wat mogen we daar ongelooflijk trots op zijn! En zoiets doet je dan beseffen dat, hoe belangrijk het werk dat we als gemeente doen ook is, je altijd alles in het juiste perspectief moet bezien.

 

Boy Scholtze

Fractievoorzitter VVD Haaren