Behoudt onze brandweerposten!

Het was 2013. De gloednieuwe brandweerposten (inclusief de ondergronden) in Haaren en Helvoirt moesten door de gemeente worden overgedragen aan de Veiligheidsregio. Dit had te maken met een technisch-financieel verhaal, aangezien gemeenten in dergelijke gevallen niet langer vrijgesteld waren van BTW. Veiligheidsregio's wel. En daar begon onze zorg over de toekomst van onze brandweerposten...

De VVD Haaren was op dat moment geen voorstander van overdracht van de brandweerposten. En als het écht niet anders kon, dan moest de gemeente in ieder geval de ondergronden wél in eigen bezit houden. Zo geschiedde niet; de hele boel (inclusief ondergrond) werd voor een symbolische appel en een nog meer symbolisch ei overgedragen. Wel kreeg de gemeente Haaren de garantie van de Veiligheidsregio, dat toch in ieder geval de komende tien jaar de intentie zou bestaan om beide posten open te houden.

En dan nu, vijf jaar later. De Veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling waaraan we als gemeente verplicht deelnemen. Dat betekent ook dat de gemeenteraad een zienswijze mag indienen op de kadernota en de begroting. De gemeenteraad van Haaren deed dat bij de kadernota eerder dit jaar. Op zich allemaal nog niet zo heel spannend. De reactie op de zienswijze daarentegen wel! Tussen de regels door stond in het antwoord op een vraag over de impact van de opsplitsing van onze gemeente op de voortgang van de Veiligheidsregio te lezen: "..in goed overleg met u, met de gemeente Oisterwijk en met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant moeten komen tot een overeenkomst over de toekomst van de kazerne, het materieel, de middelen, de medewerkers en de vrijwilligers." Deze zinsnede betreft de post Haaren, aangezien deze (waarschijnlijk) tot de gemeente Oisterwijk gaat behoren. En dat is dan weer een andere Veiligheidsregio.

Uit die zinsnede, zou de onvermoede lezer op kunnen maken dat de toekomst van de post Haaren enigszins onzeker is. Of op z'n minst onderdeel van een financieel of strategisch spel zou kunnen worden. En dat is natuurlijk absoluut onacceptabel. Buiten het feit dat de brandweerzorg enorm belangrijk is, ook na de opsplitsing, zijn we ook enorm trots op al die (vrijwillige!) brandweermannen die in onze gemeente actief zijn. 'Hun' post kan, mag en zal dus geen onderdeel mogen worden van een financieel en/of strategisch spel tussen gemeenten of Veiligheidsregio's!

Gelukkig zijn wij niet de enigen die er zo over denken: de voltallige gemeenteraad nam de motie aan en de burgemeester heeft aangegeven erg blij te zijn met deze ondersteuning vanuit de raad. En dan is het nu weer wachten op de Veiligheidsregio, maar wij hebben er vertrouwen in dat zowel de post Helvoirt als de post Haaren nog tot in de verre toekomst zullen blijven bestaan!


De volledige motie, vindt u in onderstaande bijlage!