Nieuws uit de Raad: een nieuw seizoen

Een nieuw politiek seizoen is weer begonnen. Voor de gemeente Haaren een bijzonder seizoen. Het zal namelijk de laatste keer zijn dat we een volledig politiek jaar draaien. Nog iets meer dan vijftien maanden en het doek valt voor onze gemeente. Vijftien maanden, dat klinkt nog best lang. Maar ik kan u verzekeren dat dit sneller voorbij is dan we nu allemaal denken. Immers, de gemeenteraadsverkiezingen die nog niet zo lang geleden lijken te hebben plaatsgevonden, zijn inmiddels al achttien maanden achter de rug..

Tijd dus om écht naar het einde te gaan toewerken. De gemeenteraad heeft al vaker aangegeven dat we het van belang vinden dat de vier dorpen ‘goed’ overgedragen worden aan de ontvangende gemeenten. Logisch natuurlijk, ten minste.. Er moet wel overeenstemming zijn over wat ‘goed’ inhoudt. Voor de VVD heeft dat weinig meer te maken met het uitvoeren van verkiezingsprogramma’s, partijpolitiek of bepaalde verhoudingen in de gemeenteraad. Daarom hebben wij voor de zomer al een motie ingediend, gesteund door alleen onze collega’s van Progressief96, om vanaf nu écht gezamenlijk en voor het algemeen op te gaan trekken. We vroegen ook aan het College om met elkaar in een informele sessie rond de tafel te gaan zitten en te bekijken wat we nog moeten doen, willen doen en kunnen doen in de tijd totdat de opsplitsing een feit is. Dit gebeurt wél en ik kan u zeggen: het zijn bijzondere sessies. Hoopvolle sessies ook. Maar nu de praktijk nog.

Achter de schermen wordt al volop gewerkt aan de overdracht aan Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Ambtenaren hebben veelvuldig overleg, de besturen ontmoeten elkaar geregeld en ook de politieke partijen verkennen de mogelijkheden. Voor ons is dat overigens vrij simpel; de contacten met onze buur-VVD-afdelingen waren en zijn al lange tijd goed. Steeds meer zult u als inwoner daar wat van gaan zien. Een toevallig voorbeeldje; dit is de eerste keer dat deze column in het Stadsnieuws verschijnt. Het lokale blad dat mij als inwoner van Biezenmortel over anderhalf jaar van het wel en wee in ‘mijn’ gemeente en omgeving zal voorzien. Het kan verkeren. Er is de komende vijftien maanden nog genoeg te doen, maar ik verzeker u: we doen ons best om voor u klaar te blijven staan en tegelijkertijd de dorpen goed over te dragen.

 

Boy Scholtze

Fractievoorzitter VVD Haaren