Nieuws uit de Raad: Geef vrijheid door

Zoals u ongetwijfeld weet is de gemeente Haaren, het dorp Esch in het bijzonder, aangesloten bij het Charter of European Rural Communities. Wellicht weet u ook dat ik de eer heb om President van dit Europese netwerk met 28 leden uit 28 verschillende landen te mogen zijn. Naast het culturele aspect, is het netwerk ook buitengewoon nuttig. Zo worden tijdens bijeenkomsten veel workshops georganiseerd en vinden uitwisselingen plaats waarbij een bepaald thema centraal staat. Maar vooral zijn de bijeenkomsten leerzaam door onverwachte dingen die je doen beseffen dat we, ondanks alle culturele verschillen, meer met elkaar gemeen hebben dan we op het eerste gezicht zouden denken.

De afgelopen tijd heb ik een viertal bijeenkomsten gehad die mij meer dan ooit hebben doen beseffen dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is. Burgemeester Georg van Põlva in Estland deelde deze zomer zijn verhaal over de geweldloze onafhankelijkheidsstrijd die de Baltische staten hebben geleverd om ervoor te zorgen dat mijn generatie daar, de eerste was die op kon groeien zonder het juk van de Sovjet-Unie. Vorig weekend woonde ik als President een conferentie bij over lokaal bibliotheekwerk in ons Kroatische partnerdorp Tisno. Mijn goede vrienden Marko en Andrea vertelden over de Joegoslavië-oorlog. Mijn generatie daar kan zich niet al te veel herinneren van die tijd, maar diegenen die net iets ouder zijn hebben stuk voor stuk vreselijke dingen gezien en meegemaakt. Eind september vond een jongerenbijeenkomst plaats in Hepstedt (Duitsland). De jongeren spraken onder meer over migratie. Freundeskreis Asyl Samtgemeinde Tarmstedt had onder meer Mustafa uitgenodigd. Vijf jaar geleden is deze 28-jarige Syriër naar Duitsland gekomen, op de vlucht voor de burgeroorlog. Een intelligente, vriendelijke jongen van mijn leeftijd die alles en iedereen achter heeft moeten laten, op de vlucht voor de grootst mogelijke gruweldaden. En dan was er nog de bijeenkomst in Cissé (Frankrijk) waar we het 30-jarig bestaan van ons Europese netwerk vierden. Toen ons netwerk werd opgericht in 1989, waren een aantal van onze leden nog verre van vrij. Het IJzeren Gordijn doorkruiste Europa, in Joegoslavië stond de oorlog op het punt van beginnen en de Sovjet-Unie moest nog uiteenvallen. En nu, 30 jaar later, zijn al deze landen, al deze generaties, verenigd in vrijheid en de wil om dit zo te houden.  

Afgelopen weekend vierden we 75 jaar vrijheid in onze gemeente. Een groot goed, dat niet vanzelfsprekend of iets van ver weg en lang geleden is. We moeten onze en de vrijheid van andere koesteren. Niet alleen vieren, maar vooral ook doorgeven. Voor altijd en eeuwig.

Boy Scholtze

Fractievoorzitter VVD Haaren