Nieuws uit de Raad: Aftellen

Deze week behandelt de gemeenteraad van Haaren de laatste begroting voor onze zelfstandige gemeente. Zo zullen er nog veel meer zaken als deze gaan komen: de laatste nieuwjaarsreceptie, de laatste grondexploitatie, de laatste Lintjesregen, de laatste raadsvergadering.. Het aftellen naar de opsplitsing begint nu écht.

Het zal geen verrassing zijn dat de laatste begroting van de gemeente Haaren geen spectaculaire zaken meer bevat. Dat kan ook niet, want los van het korte tijdsbestek tot aan de opsplitsing, staat de gemeente onder preventief financieel toezicht door de provincie (vanwege de opsplitsing red.). Dat betekent dat bij (vrijwel) alle uitgaven, de ontvangende gemeenten en de provincie akkoord moeten gaan. Niet dat de spaarpot overigens nog heel vol zit; de afgelopen anderhalf jaar is deze in rap tempo leeggelopen. Geen wonder dat, tot grote onvrede van de VVD Haaren, de lokale lasten in het laatste jaar dat onze gemeente bestaat, explosief moeten stijgen. En wat te denken van die zaken die dit College nog beloofd had uit te voeren? De N65 en ProgrammaHoogfrequentSpoor lijken weer terug bij af (onder andere de Stikstof-crisis) en de drie projecten (Den Domp, Vorselaer en Willibrordusschool) blijven ook een beetje in nevelen gehuld. Qua woningbouw lopen er nog allerlei zaken die al lang in gang waren gezet, maar we willen voorkomen dat we (ook na de opsplitsing) stilvallen omdat er geen potentiële locaties beschikbaar zijn. De Noenes, Fazantbos cs, Oude Dr. Landmanschool: we zien ze alweer terug maar zonder veel concrete doelen.

Natuurlijk begrijpen ook wij dat we als gemeente in een lastige situatie zitten, dat gaven we immers bij de presentatie van het bestuursakkoord al aan. De hoge ambities van de coalitie konden en kunnen niet waargemaakt worden. Maar voor de VVD Haaren is het wél van belang dat we door blijven gaan. Een goede overdracht voorkomt immers een stilstand. Daarover gesproken; 2019 is het jaar waarin de dorpen en de projecten geleidelijk overgedragen worden aan Vught, Boxtel, Oisterwijk en Tilburg. 2020 moet het jaar worden, waarin de nieuwe gemeenten geleidelijk naar u als inwoner komen. Hoe gaat het met vergunningaanvragen? Hoe zit het met hondenbelasting? Wordt het afval in januari 2021 gewoon opgehaald? En komt de brandweer als we die op 1-1-2021 om 0.10u moeten bellen? Dat moet het komend jaar zeker en duidelijk worden, ook voor u.

Het aftellen is dus begonnen, maar het werk nog lang niet gedaan!

Boy Scholtze

Fractievoorzitter VVD Haaren