VVD: geef ondernemers uitstel voor het voldoen van lokale lasten

Het Coronavirus raakt sommige van onze ondernemers erg hard. Landelijk zijn er al diverse maatregelen genomen en de regering is nog druk met nieuwe maatregelen om te voorkomen, dat gezonde bedrijven nu omvallen.

Ook op lokaal niveau kunnen we er volgens ons zorg voor dragen dat we onze ondernemers tegemoet komen.
Afgelopen maand zijn de belastingaanslagen voor o.a. OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en precariobelasting op de mat gevallen bij de ondernemers. In verband met de opsplitsing van de gemeente, betreffen sommige aanslagen zelfs zowel 2019 als 2020.
Onze ondernemers hebben nu echter vooral problemen met acute liquiditeit om deze moeilijke en onvoorziene periode door te komen: productieketens die stil vallen, het wegblijven van consumenten of verplichte sluitingen van overheidswege.
Hen zou het enorm kunnen helpen als zij nu uitstel krijgen vanuit de gemeente voor het voldoen van de lokale lasten, zodat deze geen extra hap nemen uit hun liquiditeit.
Immers, de Belastingdienst geeft ook uitstel voor betaling van BTW. Laten wij als lokale overheid dat voorbeeld volgen.

Peter Stark heeft het College daarom namens de VVD Haaren de volgende vragen gesteld:

  1. Bent u bereid de ondernemers in Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt desgewenst uitstel te verlenen bij het voldoen van alle lokale belastingen om hen te steunen in deze crisis. Graag ontvang ik op deze vraag zo spoedig mogelijk een antwoord.
  2. Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend is, verzoek ik u de gemeenteraad binnen redelijke termijn te informeren over de wijze waarop dit uitstel vorm krijgt.
  3. Indien de kosten voor dit uitstel niet kunnen worden opgevangen binnen de lopende begroting, zie ik graag een raadsvoorstel met begrotingswijziging tegemoet (ook binnen redelijke termijn).