Geef ondernemers uitstel voor het voldoen van lokale lasten II

Het is zo eenvoudig: geef onze lokale ondernemers wat financiële ruimte door hen uitstel van betaling Lokale Lasten te geven. Broodnodig ook, zeker voor de Horeca die (vooralsnog) tot en met 6 april gesloten moet blijven. We moeten elkaar in deze tijd toch ondersteunen, niet waar? Ons College denkt daar vooralsnog klaarblijkelijk anders over: geen uitstel, slechts spreiding is mogelijk. Een regeling die bedoeld was om de klap van twee aanslagen in één jaar (vanwege de herindeling, red.) al op te kunnen vangen. Met deze extra, nog veel grotere klap wordt geen rekening gehouden.

Reden voor ons om de urgentie van deze zaak nogmaals onder de aandacht te brengen van het College. Gesteund door onze collega's van Samenwerking '95, hebben we daarom vervolgvragen ingediend die het College wellicht wél het besef geven dat slechts spreiding geen ruimte biedt voor onze lokale ondernemers en ZZP'ers.

Het betreft hier een unieke situatie waar niemand om heeft gevraagd. Laten we als gemeente dan ook niet moeilijk doen en onze ondernemers en ZZP'ers een handje helpen. Voor ons simpel en een klein gebaar, met grote veelzeggende impact als gevolg!

De vervolgvragen die we samen met Samenwerking '95 hebben ingediend leest u hieronder. Nu maar hopen dat ons College snel ontwaakt!


1. Klopt onze conclusie dat het College het niet nodig vindt om lokale ondernemers en zzp-ers te steunen bij het opvangen van de negatieve effecten van de noodzakelijke maatregelen voor bestrijding van het Coronavirus, aangezien de reactie op onze vorige vragen d.d. 15-03-2020 slechts de spreidingsmaatregel betreft die was bedoeld om de negatieve effecten van de dubbele aanslag op te vangen (en dus losstaat van de huidige uitzonderlijke situatie)?

2. Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, waarom is het College deze mening toegedaan?

3. Kan het College de Raad op de hoogte stellen van (geanonimiseerde) verzoeken van ondernemers en zzp-ers die door de huidige uitzonderlijke situatie in de problemen komen, in relatie tot het betalen van de lokale lasten of anderszins?

4. Als het College het niet nodig vindt om lokale ondernemers  en zzp-ers uitstel van betaling te verlenen, is het College dan bereid om als gemeente over te schakelen (voor zover mogelijk) naar lokale inkoop van goederen en diensten bij bedrijven en zzp-ers die in de gemeente Haaren zijn gevestigd?

5. Wat gaat het College doen om de door het Kabinet gepresenteerde steunpakket voor ondernemers en zzp-ers, waar de lokale overheid een grote uitvoerende rol krijgt, snel te implementeren?

6. Welke aanvullende maatregelen kunnen wij als gemeente Haaren treffen om ondernemers en zzp-ers te helpen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie? Welke maatregelen gaat het College hiervan overwegen te nemen?