Brief van de gemeenteraad

Beste inwoner van Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel,

Nu de regering heeft besloten de intelligente lock-down deels te verlengen, is het voor iedereen duidelijk dat we te maken hebben met een unieke situatie, die alle mensen in Nederland (en daarbuiten) hevig treft. Deze situatie zal waarschijnlijk nog wel even duren.

Iedereen ervaart de gevolgen van het virus en de maatregelen die zijn getroffen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Misschien bent u zelf, of is één van uw naasten, getroffen door het virus. Misschien heeft u iemand verloren aan de gevolgen van het virus. Veel mensen kunnen niet meer op bezoek bij hun geliefden en naasten, omdat die deel uitmaken van een risicogroep. Ouders hebben hun kinderen de hele dag in huis en moeten onderwijs verzorgen, dat kan zwaar zijn, zeker voor ouders van kinderen met een beperking. Voor ondernemers in onze gemeente zijn het zware tijden en van de medewerkers in de vitale beroepen wordt nu bijna het onmogelijke gevraagd.

Ook wij, gemeenteraadsleden, ervaren de gevolgen van het virus en de door de regering afgekondigde maatregelen. Tegelijkertijd zijn wij door u gekozen om besluiten te nemen die voor het functioneren van onze gemeente Haaren noodzakelijk zijn. We proberen dit zo goed mogelijk te blijven doen binnen de richtlijnen van de landelijke overheid, waarbij we zo min mogelijk politiek bedrijven. Daarnaast heeft de Burgemeester zijn eigen verantwoordelijkheid op het gebied van openbare orde en veiligheid; we hebben het volste vertrouwen dat hij de zaken samen met de Veiligheidsregio en GGD goed en snel oppakt. Samen met het College van Burgemeester en Wethouders willen we zo de leefbaarheid in de dorpen op peil houden en uw welbevinden waar mogelijk ondersteunen.

Voor veel vragen kunt u via de website, mail of telefoon bij de gemeente terecht. Als u toch nog met vragen blijft zitten, waarmee u niet weet waar u terecht kunt, dan mag u ook met ons, raadsleden van de gemeente Haaren, contact opnemen. Wij kunnen u misschien verder helpen, uw vraag overbrengen aan het gemeentebestuur of in ieder geval een luisterend oor bieden.
Ook nu zijn we uw volksvertegenwoordigers!

Tot slot: in de dorpen van de gemeente Haaren is de sociale verbondenheid groot. U kunt vaak terecht bij uw buren en buurt- en dorpsgenoten. We horen en zien dat er veel initiatieven worden ondernomen om elkaar te helpen en te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Hiervoor willen we u enorm bedanken. Een groot compliment voor alle mensen die goed werk blijven doen om de samenleving zo goed als mogelijk draaiende te houden!

Blijf zo veel mogelijk binnen, houdt afstand van elkaar en vooral: blijf gezond en blijf oog houden voor elkaar! Want alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Namens de gemeenteraad van Haaren,

Johan van den Brand, Fractievoorzitter Samenwerking ’95

Boy Scholtze, Fractievoorzitter VVD Haaren

Tiny Assink, Fractievoorzitter Progressief 96

Ans Beijens, Fractievoorzitter CDA Haaren