RES en REKS: aan de slag.

Alle regio's in Nederland hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om een Regionale Energie Strategie op te stellen. Simpel gezegd geven de regio's daarin aan hoe zij bij gaan dragen aan de energietransitie in Nederland. Geen vrijblijvende opdracht overigens. In verband met de opsplitsing heeft de gemeenteraad van Haaren samen met het College besloten om deel te blijven nemen aan de gespreksrondes om te komen tot een concept-bod. Vanwege diezelfde opsplitsing hebben we meegesproken in zowel Noordoost Brabant als Hart van Brabant. Op die manier hebben we onze inbreng nog kunnen geven voor en namens onze vier dorpen.

Peter Starl heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan diverse regionale sessies en had zitting in onze gemeentelijke werkgroep RES/REKS. De RES betreft Noordoost Brabant, de REKS Hart van Brabant. Die laatste heeft gekozen om ook Klimaatadaptatie toe te voegen aan de strategie, waardoor de 'K' in de naam is terug te vinden. Tijdens de raadsvergadering werden de concept Biedingen van beide regio's besproken. Peter Stark bracht daarbij het volgende in:

"Twee regio’s met ieder een eigen aanpak en hierdoor ook ieder een eigen resultaat. De REKS (Hart van Brabant) heeft een duidelijk verhaal: samen één regio, ingetekend op grote lijnen en als extra aandachtspunt de klimaatadaptatie ingevoegd omdat dit volgens hen nauw aansluit bij de energie transitie. De RES (Noordoost Brabant) daarentegen geeft je al lezende het gevoel dat het nog steeds ieder voor zich is. Voor iedere gemeente is bepaald wat er moet gebeuren; that’s it. Waarom de plannen vervolgens door een regionale werkgroep worden gemaakt is mij een raadsel. De gemeenten hadden dit op deze manier prima zelf kunnen doen. De boel had verzameld kunnen worden, opgestapeld en met een lintje er omheen ingeleverd kunnen worden in Den Haag. Vooruit, het is samen gevat in één document. Maar naar ons idee niet in lijn met de opdracht die is gegeven vanuit de Rijksoverheid. Dit heeft overigens zeker niet aan onze wethouder gelegen, ik heb begrepen dat zij ook meer potentie zag in een échte samenwerking. Hopelijk vinden we die wel terug in de uiteindelijke RES 1.0.

Is het nu allemaal kommer en kwel in Noordoost Brabant? Nee gelukkig niet. We zijn blij met de doelstelling in de RES om 40% van de bedrijfsdaken in te zetten voor zonne-energie i.p.v. de 25% die de REKS wil behalen. Dit is ambitieus maar in onze ogen moet dit haalbaar zijn. In het afwegingskader 'landschap' wordt rekening gehouden met natuurgebieden en beekdalen, evenals beschermde dorpskernen. Landbouwgronden mogen alleen onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor zonne-energie en zodra er een overschot is aan duurzame lokaal geproduceerde energie is ook waterstofproductie bespreekbaar.

Van de wettelijk regel, al snappen we de noodzaak, om op piekmomenten elektriciteitsbronnen van het net los te koppelen zijn wij niet gecharmeerd. Dit geldt voornamelijk voor zonneparken. Maar om nu een zonnepark neer te leggen dat niets oplevert, dat is in onze ogen een verspilling van middelen die absoluut niet wenselijk is.

Wat ik helaas mis in beide stukken is iets wat wel wordt aangehaald in de nieuwe bestuursovereenkomst die aan de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant is gepresenteerd. Namelijk dat biomassacentrales niet de voorkeur genieten en dat energieopwekking door middel van kernenergie welkom is in onze provincie. Wij vinden het een idee om te vragen aan beide regio's of deze punten in de versies 2.0 over 2 jaar kunnen worden meegenomen."

De VVD Haaren is blij met de samenwerking en het gezamenlijk amendement dat onze gemeenteraad heeft ingebracht om enkele zaken wat aan te scherpen. We hopen dat onze suggesties goed worden meegenomen en dat we op die manier nog 'Haarense' kaders mee kunnen geven aan beide strategieën!